Προτεραιότητες
 • Σελιδοδείκτης
Καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής

H Lafarge αναπτύσσει και υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή. Ο Όμιλος υπερέβη τους στόχους του 2010 για το CO2 και μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα. Η Lafarge έθεσε 3 νέους στόχους για το 2015 και το 2020.

Μείωση των εκπομπών CO2

Η Lafarge αναγνωρίζει την πρόκληση που θέτει η κλιματική αλλαγή για ολόκληρο τον πλανήτη. Το 2001, στο πλαίσιο μίας πρωτοποριακής συμφωνίας με τη WWF ο Όμιλος δεσμεύτηκε να εκπληρώσει ορισμένους φιλόδοξους στόχους. Η Lafarge ξεπέρασε τους στόχους που έθεσε για το 2010 ως προς τις εκπομπές CO2. Ειδικότερα:

 

 • - 10% απόλυτες μεικτές εκπομπές* στις βιομηχανοποιημένες χώρες: μειώθηκαν κατά 36,5% στον κλάδο Τσιμέντου μεταξύ 1990 και 2010,
 • - 20% καθαρές εκπομπές* ανά τόνο τσιμέντου παγκοσμίως: μειώθηκαν κατά 21,7% μεταξύ 1990 και 2010.

 

(* Μεικτές/Καθαρές εκπομπές: οι καθαρές εκπομπές είναι οι μεικτές μείον τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην καύση αποβλήτων)

 

Πηγαίνοντας πέρα από τα εργοστάσια

 

Ο κατασκευαστικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας και το 30% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

 

Το 2011, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη 2η γενιά δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη WWF International. Οι 3 νέοι στόχοι της Lafarge για τα έτη 2015 και 2020 είναι σύμφωνοι με μια ολοκληρωμένη, φιλόδοξη και πρωτότυπη προσέγγιση. Ξεπερνούν τις εκπομπές CO2 των εργοστασίων και προσεγγίζουν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις κατασκευές:

 • Μείωση των εκπομπών CO2 ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου κατά 33% μεταξύ 1990 και 2020,
 • Ανάπτυξη 10 καινοτόμων σειρών προϊόντων και συμβολή σε 500 έργα αειφόρων κατασκευών έως το 2015,
 • Προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της απόδοσης σε εκπομπές CO2, οι οποίες εφαρμόζονται στον κλάδο της Lafarge σε διεθνείς και επαγγελματικές οργανώσεις.

 

Με βάσεις τη βιομηχανική οικολογία και την καινοτομία

 

Για να πετύχει τους στόχους του ο Όμιλος:

 • μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
 • εκσυγχρονίζει τα εργοστάσιά του και βελτιώνει διαρκώς τις βιομηχανικές διαδικασίες του και
 • αναπτύσσει τη βιομηχανική οικολογία μέσω εναλλακτικών καυσίμων και βιομηχανικών αποβλήτων, ιδιαίτερα σκωρίας, ιπτάμενης τέφρας και ποζολάνης για την παραγωγή τσιμέντου.

 

Η Lafarge επίσης επενδύει σε έρευνα σχετική με:

 • δημιουργία κλίνκερ, το οποίο παράγει λιγότερο CO2. Για παράδειγμα, τα νέα κλίνκερ Aether ενσωματώνουν λιγότερο ασβεστόλιθο και απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες για τη θέρμανσή τους, γεγονός που επιτρέπει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25 έως 30%.   
 • αριστοποίηση διαδικασιών, που καθιστούν πιο αποδοτική και αποτελεσματική τη χρήση ενέργειας,
 • βελτιστοποίηση της σύνθεσης του σκυροδέματος και τη βελτίωση της ανακύκλωσης.

CO2 και τσιμέντο

Γιατί παράγεται CO2 κατά την παραγωγή του τσιμέντου;

Η παραγωγή τσιμέντου αποτελεί την πηγή του 5% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Η διαδικασία παραγωγής οδηγεί αναγκαστικά στην έκλυση CO2:

 • 60% των εκπομπών οφείλονται στο μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε υψηλές θερμοκρασίες (ασβεστοποίηση),
 • 40% προκύπτουν από την καύση που απαιτείται για τη θέρμανση των καμίνων τσιμέντου στους 1.500 C.

Η δέσμευσή μας και η μείωση CO2 στην Ελλάδα

Συμβάλλουμε με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή τσιμέντου. Η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή κλίνκερ (από όπου παράγεται το τσιμέντο) εκλύει CO2. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας καύσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, και δεύτερον η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμα ή εναλλακτικά καύσιμα περιορίζουν τις εκπομπές. Ο τρίτος τρόπος είναι οι προϊοντικές καινοτομίες: η χρήση πρόσθετων με ουδέτερο αποτύπωμα CO2 μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε προϊόντα με χαμηλότερο αποτύπωμα CO2.

 

Εναλλακτικές πρώτες ύλες

Ήδη από το 1980, χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πρώτες ύλες, οι οποίες μπορούν να αντικαθιστούν το κλίνκερ στο τσιμέντο, καθώς αποτελεί επιλογή περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα της δραστηριότητάς μας και των πελατών μας χρησιμοποιούμε διάφορα εναλλακτικά υλικά: ιπτάμενη τέφρα, διάφορα είδη μεταλλουργικών σκωριών, σιδηρομετάλλευμα, άμμο από μεταλλουργικές διεργασίες και υπολείμματα ανακύκλωσης γυαλιού.

 

Εναλλακτικά καύσιμα

Στη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το ζήτημα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σημασίας. Στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2020, στόχος μας είναι η χρήση μη ορυκτών καυσίμων σε ποσοστό 40%, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, στα εργοστάσια τσιμέντου κατά το 2020.

 

Το 2013 ξεκίνησε η χρήση στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης στο εργοστάσιο Μηλακίου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών. Τα υπολείμματα αυτά προέρχονται από τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης (μπλε κάδους) και συγκεκριμένα από το υπόλειμμα της ανακύκλωσης (κυρίως χαρτιού και ξύλου), που διαφορετικά θα κατέληγε σε χωματερές. Μέχρι στιγμής η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (4,8%) -πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική- και η εταιρεία θα επιδιώξει να την αυξήσει.

 

Στη μείωση των εκπομπών CO2 συνεισφέρει η χρήση βιομάζας ως καύσιμο, αντικαθιστώντας συμβατικά καύσιμα. Η εγκατάσταση στο εργοστάσιο του Βόλου ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάιο του 2008.

 

Η βιομάζα, κυρίως υπολείμματα καλλιεργειών βαμβακιού και καλαμποκιού, παραδίδεται στο εργοστάσιο σε μορφή δεματιών που αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο, ώστε στη συνέχεια να υποστούν κατεργασία και να τροφοδοτηθούν στην κάμινο. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε περίπου 300KW και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός μακροχρόνιου έργου που είχε ξεκινήσει το 2005. Η χρήση τοπικά παραγόμενης βιομάζας ενισχύει την οικονομική ευημερία της περιοχής.

Περιστροφική κάμινος, εργοστάσιο Βόλου

Περιστροφική κάμινος, εργοστάσιο Βόλου

Βιομάζα που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο Βόλου

Νέο προϊόν Athlos

Πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν το 2009 η ανάπτυξη του προϊόντος Athlos. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό το νέο σακευμένο προϊόν άλλαξε τα δεδομένα δημιουργώντας μια νέα αγορά για εξειδικευμένη χρήση, κατά την παραγωγή του απελευθερώνεται περίπου 65 kg λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα ανά τόνο τσιμέντου σε σύγκριση με το παλαιότερο, συμβατικό προϊόν.

Εκπομπές μεταφορικού έργου

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα Trucks Control System (Σύστημα Ελέγχου Φορτηγών) αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των συνδυασμένων μεταφορών (οδικών και θαλάσσιων), για μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και του κόστους.

 

Είτε τα προϊόντα μεταφέρονται από τα εργοστάσια προς τα κέντρα διανομής είτε προς τους πελάτες, καταβάλλεται προσπάθεια στο συνδυασμό των δρομολογίων επιστροφής με φορτία, που πρέπει να μεταφερθούν προς τα εργοστάσια.

 

Αειφόρες κατασκευές

Η κύρια παγκόσμια πρόκληση για τη βιομηχανία τσιμέντου είναι να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος εντός του δομημένου περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις διεργασίες μας, καινοτομία στα προϊόντα (με πλήρη περιβαλλοντική αξιολόγηση των προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας) αλλά και να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται με τρόπο που να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή η δραστηριότητα είναι αυτό που συνήθως ονομάζεται αειφόρος κατασκευή. Αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του, είναι ένας τομέας στον οποίο η Lafarge αναπτύσσει ηγετικές πρωτοβουλίες.

 

Προώθηση των αειφόρων κατασκευών

Η Lafarge έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει ένα κοινό όραμα για την κλιματική αλλαγή και την απόδοση σε CO2 σε συνεργασία με άλλους κλάδους, εταιρείες του κλάδου τσιμέντου και με κοινωνικούς εταίρους.


Ο Όμιλος απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας και συμμετέχει σε συνεργασίες και συλλογικές δράσεις:

 • Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD).
 • Πρόγραμμα EEB (Energy Efficiency in Building),
 • Cement Sustainable Initiative (CSI) του WBCSD, στο οποίο συμπροέδρευε ο Bruno Lafont το 2010,
 • Building Energy Foundation,
 • Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Program, UNEP),
 • Συνεργασία με πελάτες, αρχιτέκτονες, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.