Παραδείγματα δράσης
  • Σελιδοδείκτης

Εργοστάσιο Βόλου – Συνεργασία για τη χρήση νερού

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Εφαρμόζουμε το ίδιο σκεπτικό, που ονομάζεται βιομηχανική συμβίωση, στις βιομηχανικές μας διεργασίες για τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων. Τέτοιο παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης αποτελεί η κοινή πρωτοβουλία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της βιομηχανίας αναψυκτικών ΕΨΑ για τη χρήση νερού.

Στόχος

Η κοινή πρωτοβουλία έχει ως στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δύο επιχειρήσεων.

Πλαίσιο

Το εργοστάσιο Βόλου καταναλώνει νερό για άμεση χρήση στην παραγωγική διαδικασία, τη διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου και των υπαίθριων σωρών υλικών για τον περιορισμό της διάχυτης σκόνης και για άρδευση δένδρων και φυτών.

 

Το εργοστάσιο καταναλίσκει περίπου 270.000 κ.μ. νερό / έτος στην παραγωγική του διαδικασία κυρίως για την ταχεία ψύξη των απαερίων της μονάδας, το οποίο εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα.

Λύση

Το εργοστάσιο Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής, ύστερα από επαφή με την παρακείμενη μονάδα της ΕΨΑ, επαναχρησιμοποιεί το επεξεργασμένο νερό από τον καθαρισμό των γραμμών παραγωγής και το πλύσιμο φιαλών. Η ποσότητα αυτή συμποσούται σε 100 κ.μ. νερό την ημέρα δηλαδή 30.000 κ.μ. νερό το χρόνο μειώνοντας ισόποσα την απαίτηση σε φρέσκο νερό του εργοστασίου.

Οφέλη

Τα οφέλη του έργου είναι κυρίως περιβαλλοντικά, τόσο για τις δύο πλευρές αμοιβαία, αλλά και για την τοπική κοινότητα. Αφενός αποφεύγεται η άντληση φρέσκου καθαρού νερού για μια χρήση που δεν απαιτείται τέτοια ποιότητα νερού, και κατά συνέπεια διαφυλάσσονται φυσικοί πόροι και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αφετέρου, αποφεύγεται η απόρριψη του αποβλήτου νερού στη θάλασσα, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αποτελεί αειφόρο πρακτική και για τις δύο επιχειρήσεις, μειώνοντας το τοπικό τους αποτύπωμα.

Βράβευση ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη διαχείριση του νερού

Βράβευση ΑΓΕΤ Ηρακλής για τη διαχείριση νερού

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2015 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2015. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.