Περικλής

Οικονομικές πληροφορίες 2016

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Οικονομικές πληροφορίες 2015

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Οικονομικές πληροφορίες 2014

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Οικονομικές πληροφορίες 2013

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία και την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας