Πλάνο 2030

Ο μακροχρόνιος στόχος του «Πλάνου 2030», αποτελεί το μελλοντικό μετασχηματισμό του Ομίλου μας,ώστε μέχρι το 2030,το ένα τρίτο των εσόδων μας να προέρχεται από προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με αυξημένες επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας.