Βιομηχανικά Ορυκτά

Μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας ΛΑΒΑ Α.Ε. και τα 3 λατομεία που διαχειρίζεται, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ παράγει πρώτες ύλες για τα εργοστάσια μας και προϊόντα Βιομηχανικών Ορυκτών που καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.

Η εξόρυξη των βιομηχανικών ορυκτών και η παραγωγή των προϊόντων τους γίνεται στα στις εγκαταστάσεις της ΛΑΒΑ Α.Ε. που βρίσκονται στη νησίδα Γυαλί της Νισύρου, στη Μήλο και στο Αλτσί Σητείας, στην Κρήτη.