Αδρανή Υλικά

Πρόκειται για τα υλικά  που παραμένουν χημικώς αδρανή, σε αντίθεση με το τσιμέντο και το νερό που με τη χημική τους δράση οδηγούν στη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Τα αδρανή υλικά είναι σημαντικά, καθώς συνδέονται και συγκολλούνται μεταξύ τους με τρόπο που συμβάλλει στην μηχανική αντοχή του τελικού προϊόντος.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ  (Lafarge Beton) διαθέτει 7 ασβεστολιθικά λατομεία για την εξόρυξη και την παραγωγή αδρανών υλικών. Τα λατομεία μας διαθέτουν άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η ποιότητα των προϊόντων.