2.10.2023 - Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ