28.04.2022 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021