Αγγελική Λαμπροπούλου

Διευθύντρια Προμηθειών Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ 

Η Αγγελική Λαμπροπούλου, είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Executive MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, τόσο στους κλάδους παραγωγής κατασκευαστικών υλικών και καταναλωτικών αγαθών καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων κατέχοντας ρόλους στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις προμήθειες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, κατείχε ρόλους όπως της Περιφερειακής Διευθύντριας Προγραμματισμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επικεφαλής Προμηθειών του Ομίλου Ideal Standard International, της Διευθύντριας Indirect Procurement στην Coca-Cola 3E, και στην τελευταία της θέση, ήταν Διευθύντρια Προμηθειών στην ΤΕΜΕΣ ΑΕ. Τον Ιούνιο του 2023 εντάχθηκε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ στο ρόλο της Διευθύντριας Προμηθειών.