Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για πόλεις πιο ανθεκτικές, πιο πράσινες, πιο βιώσιμες

Ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, παρέθεσε συνέντευξη στο ειδικό ένθετο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, "CEOs 2022",  αναφέροντας τις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό κλάδο και ποια είναι τα σχέδια του Ομίλου για τον «πράσινο» μετασχηματισμό. 

"Στόχος μας είναι η δημιουργία καινοτόμων δομικών υλικών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, που αποτελούν τον πυρήνα της βιώσιμης κατασκευαστικής δραστηριότητας."