ΧΑΡΑΣΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ W.A.T.T. RECYCLING

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης του «πράσινου» προφίλ του Ομίλου μας προχωρήσαμε στην απόκτηση της W.A.T.T. RECYCLING, μίας σημαντικής παρουσίας στον κλάδο της Ανακύκλωσης. Με αυτήν την κίνηση, δημιουργούμε μια νέα εποχή για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εστιάζοντας στην καινοτομία και στην αειφορία. 

Η W.A.T.T. RECYCLING, ως μέρος του Ομίλου W.A.T.T., είναι ένας κορυφαίος παίκτης με 35 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση απορριμμάτων και την Ανακύκλωση. Με την εξαγορά της, ενισχύουμε την παρουσία μας στον τομέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Με αυτήν τη συνένωση δυνάμεων, διαθέτουμε πλέον δύο σύγχρονα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Φυλή και το Κορωπί Αττικής, προσφέροντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή καυσίμων. 
 

Με αυτήν την ενσωμάτωση, συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μειώνοντας τις ποσότητες που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή. Αυτή η εξαγορά αποτελεί μία δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον για όλους.