Αναβαθμίζουμε το heracles-footprint.gr Προάγουμε τη διαφάνεια.

Η ενίσχυση της διαφάνειας και της αμφίδρομης επικοινωνίας με όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, αποτελεί για εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ βασική προτεραιότητα και αξία. Οραματιζόμενοι έναν κατασκευαστικό κλάδο καινοτόμο και κλιματικά ουδέτερο, προσθέσαμε στην πλατφόρμα heracles-footprint.gr νέα δεδομένα, που αποτυπώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιδόσεις του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η πλατφόρμα αναβαθμίζεται με στόχο την τακτική ενημέρωση και πιο λεπτομερή αποτύπωση της επίδοσης του Ομίλου στους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: φύση, κλίμα, κυκλική οικονομία και κοινωνία.

Στην ενότητα «Η επίδοσή μας» της ανανεωμένης πλατφόρμας heracles-footprint.gr παρέχονται πρόσθετα στοιχεία για κάθε εγκατάσταση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, διαμορφώνοντας έτσι ένα «Παρατηρητήριο Εγκαταστάσεων», που περιλαμβάνει δεδομένα για τα Κέντρα Διανομής, τα Λατομεία, τα Ορυχεία και τις Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος ανά την Ελλάδα, τα οποία αποτυπώνουν με πλήρη διαφάνεια την περιβαλλοντική επίδοση του Ομίλου μας στις εγκαταστάσεις μας συνολικά.

Ειδικότερα για την εικόνα εκπομπών των δύο Εργοστασίων μας στο Βόλο και στο Μηλάκι Ευβοίας, παρέχονται πληροφορίες σε επίπεδο αέριων εκπομπών και πρόσβαση σε παλαιότερες μετρήσεις. Παράλληλα, ιεραρχώντας υψηλά τη σημασία της προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής του Ομίλου για Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρατίθενται πλέον και τα δεδομένα παρακολούθησης θαλάσσιων και υπόγειων υδάτων των δύο Εργοστασίων Τσιμέντου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα www.heracles-footprint.gr του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.