Συνεργασία Lafarge για σκυροδέτηση της επέκτασης του Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου 

Για την επέκταση του Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναγνωρίζοντας την Lafarge ως αξιόπιστο συνεργάτη, ανέθεσε το σύνολο της σκυροδέτησης του έργου, ύψους 10.000 m3. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την ανέγερση δύο νέων εγκαταστάσεων:

  • ενός νέου τετραώροφου κτιρίου με υπόγειο, χρήση εξωτερικών ιατρείων και μονάδας Τεχνητού Νεφρού καθώς και
  • ενός ισόγειου κτιρίου με χρήση φαρμακείου.

Οι νέες εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 6.000τ.μ., θα λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο για την παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση της Βορείου Ελλάδας και των Βαλκανίων, ενισχύοντας τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρονται ήδη από το σύγχρονο αυτό Νοσοκομείο.

Με ολοκληρωμένες και προηγμένες λύσεις σκυροδέτησης ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις απαιτήσεις του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην αρχική θεμελίωση του Ιουλίου, όγκου 2.800 m3, επιβεβαιώθηκαν οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουμε ως Lafarge οι οποίες μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα στη διαδικασία της κατασκευής. Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση της απαιτητικής αυτής σκυροδέτησης διάρκειας 20 ωρών, τροφοδοτήσαμε το έργο με 30 οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος και 5 αντλίες, ενώ στο σημείο υπήρχε εφεδρικός εξοπλισμός και σημεία ελέγχου σκυροδέματος προκειμένου να εξασφαλιστούν η άρτια ποιότητα, η υψηλή ανθεκτικότητα και η άμεση ανταπόκριση στις σύχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του έργου.