Το MASTER BLOCK είναι MASTER και στην εξοικονόμηση m2

Το MASTER BLOCK, αποτελεί την ιδανική λύση για εσωτερική ή εξωτερική τοιχοποιία καθώς και για κάθε τύπου κατασκευή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι η τοιχοποιία δεν υπολογίζεται στον συντελεστή δόμησης. Παράγεται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, χαλαζιακή άμμο και νερό. Η πορώδης υφής του και η άριστη κατανομή κυψελών που διαθέτει, προσδίδουν στο προϊόν κορυφαία χαρακτηριστικά και ιδιότητες, καταθιστώντας το την βέλτιστη λύση τοιχοποιίας. 

Με τη νέα εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558 που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2022, διευκρινίζονται το εδάφιο ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν. 4819/2021 ότι η επιφάνεια των θερμομονωτικών στοιχείων πλήρωσης δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης, εφόσον πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • λ ≤ 0,30 W/(Mk)
  • μονοκέλυφη τοιχοποιία
  • κάλυψη απιτήσεων ΚΕΝΑΚ/Ζώνη
MASTER σε κάθε σύγκριση!

Μάθετε περισσότερα για το MASTER BLOCK και την χρήση του ως την ιδανική λύση τοιχοποιίας!