Βιβλιοθήκη Φωτογραφιών

Στη Βιβλιοθήκη Φωτογραφιών, μπορείτε να βρείτε υλικό και φωτογραφίες σχετικά με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέσιμα προς downloading και χρήση σε δημοσιεύσεις. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ απευθυνθείτε στην Ομάδα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσων του Ομίλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

Εργοστάσιο Βόλου
Εργοστάσιο Μηλακίου

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΒΑΡΕΛΕΣ

Όχημα μεταφοράς σκυροδέματος Lafarge