Επαναπροσδιορίζουμε τα δεδομένα στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αποτελεί πλέον μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Πρόκειται για μία στρατηγική συνεργασία που σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην ορθολογική διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, καθώς και με την εγγύηση των υπηρεσιών που διασφαλίζεται τόσο από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) όσο και από τον ηγέτη στον κλάδο των δομικών υλικών, τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ.  

Το Σύστημα ΠΕΔΜΕΔΕ ECO εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι μέλος του European Demolition Association (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατεδαφίσεων) και του European Decontamination Institute (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απορρύπανσης), εξασφαλίζοντας έτσι άμεση πρόσβαση σε κορυφαία τεχνογνωσία και  καλές πρακτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η γεωγραφική εμβέλεια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι πανελλαδική και εκτείνεται στις  περιφερειακές ενότητες:

Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Ευβοίας, 

Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Θήρας, Ιωαννίνων, 

Κέρκυρας, Κοζάνης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Μαγνησίας, Πέλλας, 

Ροδόπης, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Τρικάλων, Χανίων και Χίου.

 

Η συνέργεια του Ομίλου μας με την ΠΕΔΜΕΔΕ εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την προώθηση και πρακτική εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Η συγκεκριμένη συνεργασία επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και οδηγεί σε πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς με την ορθολογική διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων αντιμετωπίζεται η ρύπανση και εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO και πώς μπορούμε μαζί να φέρουμε την κοινωνία μας πιο κοντά προς ένα μέλλον με μηδενικά απόβλητα από εδώ.