O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εισέρχεται δυναμικά στην εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Οδηγούμε την ταχύτερη μετάβαση σε αειφόρες κατασκευές με μία σημαντική επένδυση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων που προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

 

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει σήμερα την είσοδό του στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

 

H ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). H γεωγραφική εμβέλεια του Συστήματος εκτείνεται στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρ-νανίας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θήρας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Τρικάλων, Χανίων και Χίου.

 

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται με συνέπεια στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για την πρακτική εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση που δημιουργεί νέα δεδομένα στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ με πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς με την ορθολογική διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια.

 

Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αποτελούν έναν από τους πλέον “παραγωγικούς” τομείς αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αφού παράγονται ετησίως περίπου 850 εκ. τόνοι, ποσό που αντιπροσωπεύει το 25-30% του συνόλου των αποβλήτων της ΕΕ. Αυτά παράγονται κατά την νέα κατασκευή, την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και γενικώς έργων υποδομών και οδοποιίας. Ως εκ τούτου, αποτελούνται από πλήθος υλικών (σκυρόδεμα, μέταλλα, γυαλί, ξύλο, τούβλα, πλαστικά, χώμα άσφαλτο, γύψο), πολλά εκ των οποίων μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως προτεραιότητα από την ΕΕ και έχει αποτυπωθεί στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την ίδια Οδηγία, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία από το 2010, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν ποσοστό ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ τουλάχιστον 70% μέχρι το 2020.

 

Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά: «Η  συνεργασία αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την «πράσινη» στρατηγική του Ομίλου, καθώς η διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον κλάδο των αειφόρων κατασκευών. Με την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμβάλλει στη μετατροπή τους από δυνητικές εστίες ρύπανσης και υποβάθμισης του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, σε πολύτιμες πρώτες ύλες, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρώπης».

 

Ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, με τη σειρά του ανέφερε ότι: «Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία του κορυφαίου Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Holcim Group, και της ΠΕΔΜΕΔΕ, της πολυπληθέστερης και μοναδικής με ευρωπαϊκή εκπροσώπηση εργοληπτικής οργάνωσης, σηματοδοτεί μία νέα αρχή για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και τη λειτουργία της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO. Με γνώμονα την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του ΣΣΕΔ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί και θα προαχθεί ο στόχος και των δύο εταιριών για την κυκλική οικονομία καθώς και την εξυγίανση και αναβάθμιση του κλάδου.»     

Στη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά: Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.