Ενισχύουμε την περιβαλλοντική απόδοση των μονάδων μας

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ κάνουμε πράξη το όραμά μας για ένα κλιματικά ουδέτερο κατασκευαστικό κλάδο και ενισχύουμε το περιβαλλοντικό προφίλ των εγκαταστάσεών μας. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για το σεβασμό προς το περιβάλλον, προχωρώντας στην πιστοποίηση των Μονάδων Παραγωγής Σκυροδέματος Κορωπίου, Γέρακα, Μεταμόρφωσης και Νεοχωρούδας καθώς και των Λατομείων μας στο Μεσαίο Θεσσαλονίκης και τη Μάνδρα Αττικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.

 

Image
Πιστοποίηση 6 μονάδων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001

Μέσω της συγκεκριμένης πιστοποίησης στοχεύουμε να βελτιώνουμε διαρκώς την περιβαλλοντική απόδοση των εγκαταστάσεών μας καθώς και να ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζομένων και των συνεργατών μας σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και της ενέργειας.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλό μας καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να ηγούμαστε της μετάβασης σε αειφόρες κατασκευές. Η στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται στην καινοτομία, τη συνεχή εναρμόνησή μας με την περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και την στοχοθέτηση και παρακολούθηση των επιδόσεων βιωσιμότητας με έμφαση στην ανάπτυξη λύσεων για καλύτερες και πιο πράσινες κατασκευές και υποδομές.