Υποβολή Βιογραφικού

Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 4 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: pdf, jpg, jpeg, png, gif.
  • Βάση δεδομένων υποψήφιων εργαζόμενων της Holcim

Ναι, επιθυμώ να λάβω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες για ενδιαφέρουσες ευκαιρίες εργασίας στην Holcim και συναινώ στην αποθήκευση και επεξεργασία τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλω με τις αιτήσεις μου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για υποψήφιους εργαζόμενους.

  • Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου τηλεφωνικά ή με άλλα μέσα επικοινωνίας που έχω παράσχει

Ναι, η Holcim μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου για τους ανωτέρω σκοπούς και μέσω οποιωνδήποτε άλλων διαύλων επικοινωνίας για τους οποίους έχω δώσει στοιχεία στην Holcim (π.χ. τηλέφωνο, SMS, δίκτυα επαγγελματιών). Κατανοώ ότι η συναίνεσή μου είναι εκούσια και ότι μπορώ να την ανακαλέσω οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ. Κατανοώ ότι, αν ανακαλέσω τη συναίνεσή μου, η Holcim δεν θα μπορεί πλέον να μου παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Holcim σέβεται και προστατεύει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παρέχετε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία εξηγεί τον τρόπο και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την αίτησή σας και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.