15.04.2021 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020