22.07.2019 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018