29.07.2020 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019