Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναβαθμίζει την πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας heracles-footprint.gr

Με επίκεντρο την ενίσχυση της διαφάνειας καθώς και της αμφίδρομης ενημέρωσης και επικοινωνίας, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, οραματιζόμενος έναν κατασκευαστικό κλάδο καινοτόμο, κλιματικά ουδέτερο, που εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ως προς τη χρήση των πόρων προσθέτει στην πλατφόρμα heracles-footprint.gr νέα δεδομένα, που αποτυπώνουν με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πλατφόρμα αναβαθμίζεται με στόχο την τακτική ενημέρωση και πιο λεπτομερή αποτύπωση της επίδοσης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: φύση, κλίμα, κυκλική οικονομία και κοινωνία.

Ειδικότερα, στην ενότητα «Η επίδοσή μας» έχουν προστεθεί δεδομένα, τα οποία αποτυπώνουν με πλήρη διαφάνεια την περιβαλλοντική επίδοση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Η ανανεωμένη πλατφόρμα heracles-footprint.gr περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία της δραστηριότητας του. Επιπλέον, διαθέσιμη είναι η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης παρακολούθησης της συνολικής εικόνας των εκπομπών των Εργοστασίων του μέσα από την πρόσβαση σε παλαιότερες μετρήσεις. Παράλληλα, ιεραρχώντας υψηλά τη σημασία της προστασίας του υδάτινου οικοσυστήματος, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής του Ομίλου για Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρατίθενται πλέον και τα δεδομένα παρακολούθησης θαλάσσιων και υπόγειων υδάτων των δύο Εργοστασίων Τσιμέντου.

Ταυτόχρονα, παρέχονται πρόσθετα στοιχεία για κάθε εγκατάσταση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη νέα πλατφόρμα heracles-footprint.gr, διαμορφώνοντας έτσι ένα «Παρατηρητήριο Εγκαταστάσεων», που περιλαμβάνει δεδομένα για τα Κέντρα Διανομής, τα Λατομεία, τα Ορυχεία και τις Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος ανά την Ελλάδα.

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά «Για όλους εμάς, τους ανθρώπους του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Επιδιώκουμε καθημερινά να λειτουργούμε με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους και εντάσσουμε πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση σε κάθε μας δραστηριότητα. Έτσι, στόχος μας και μέσω της εμπλουτισμένης πλατφόρμας heracles-footprint.gr είναι κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται για τον τρόπο που ενεργούμε, έχοντας άμεση πρόσβαση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Ομίλου μας. Ταυτόχρονα όμως ενισχύουμε και την επικοινωνία μας με τους εταίρους μας, παρέχοντας ένα ακόμα κανάλι ανατροφοδότησης».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα www.heracles-footprint.gr του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.