Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά δομικών υλικών

Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η νέα χρονιά σηματοδοτήθηκε με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς δραστηριοτήτων της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας επένδυση στις δραστηριότητες των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος που ενισχύει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο των δομικών υλικών.

 

Στον τομέα των αδρανών υλικών αποκτούμε πλέον τη δυνατότητα διάθεσης ενός διευρυμένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου αδρανών υλικών για χρήση στην παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος, τσιμέντου, ασβεστοκονίας και οδοστρωσίας, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του γεωγραφικού μας αποτυπώματος και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς μας στην υποστήριξη των πελατών μας σε κατασκευές κάθε έργου υποδομής.

 

Στον τομέα του σκυροδέματος, διαθέτουμε ήδη από τις νέες μονάδες παραγωγής την «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ECOPact, συνεχίζοντας με συνέπεια την «πράσινη» στρατηγική μας και κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την επιτάχυνση της μετάβασης του κλάδου σε πιο αειφόρες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές.

 

Ταυτόχρονα, η οικογένεια του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ μεγάλωσε και ενδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο με τα νέα της μέλη, που μοιράζονται το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο, διατηρώντας στο ακέραιο την κατάσταση απασχόλησής τους και με απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα.

 

Ο κ. Δημήτρης ΧανήςΔιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά «Σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια στρατηγική επένδυση για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ που συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης στην Αττική και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο των δομικών υλικών στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε το δυναμικό επενδυτικό μας πρόγραμμα επιβεβαιώνοντας την πίστη του Ομίλου μας στις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας και εθνικής οικονομίας».