Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1962 και έχει έδρα της την Αθήνα.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός χρηματοδοτούμενος από τα μέλη του και έχει σκοπό την προώθηση, διεύρυνση και βελτίωση της χρήσης του τσιμέντου και του σκυροδέματος μέσω:

  • έρευνας
  • εκπάιδευσης
  • παροχής πληροφοριών και συμβουλών
  • συλλογικής δράσης (συμμετοχή σε τεχνικεές & επαγελματικές επιτροπές)

Είναι ενεργό μέλος του CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμέντου), καθώς επίσης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του American Concrete Institute (A.C.I.) και της Διεθνούς Ένωησς Εργαστηρίων και Ειδικών για Δομικά Υλικά και Συστήματα (RILEM).