Γιώργος Λυμπερόπουλος

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο Γιώργος Λυμπερόπουλος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως CFO, έχοντας αναλάβει σημαντικούς διευθυντικούς ρόλους Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών σε πολυεθνικούς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο.
Έχει εργαστεί σε εταιρίες των κλάδων προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG), βιομηχανίας, φαρμάκων και υγείας. Οι πιο πρόσφατοι ρόλοι του ήταν ως Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου στις εταιρίες Abbot Laboratories και AbbVie.