Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ χορηγεί υποτροφίες αριστείας και το 2023

Επιβραβεύει τους αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στηρίζοντας «Έναν άθλο ακόμα για τους νέους»

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, συνεπής στη δέσμευσή του να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στους νέους, επιβραβεύει τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων» (ΠΜΣ ΑΔΕΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απονέμοντας υποτροφίες φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καθώς και ανακοινώνοντας την συνέχεια της πρωτοβουλίας και για το έτος 2022-2023.

Ειδικότερα, απονέμει υποτροφίες στις φοιτήτριες Έλλη-Δήμητρα Πολυχρονοπούλου  και Αλεξάνδρα Σκρέκα  που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους κατά το πρώτο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο Τμήμα, συνεκτιμώντας τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών και του πρώτου εξαμήνου μεταπτυχιακών σπουδών τους.  Παράλληλα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά και το 2023 προσφέροντας 4 νέες υποτροφίες στους φοιτητές που θα ξεχωρίσουν, βάσει της ακαδημαϊκής τους απόδοσης.

Εστιάζοντας στη γνώση και την τεχνολογία και εκτιμώντας την πολύτιμη συμβολή των αποφοίτων στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μία κυκλική οικονομία και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, ο Όμιλος στηρίζει ενεργά το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, το «πράσινο» όραμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ – το οποίο κάνει πράξη και μέσα από την υλοποίηση του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα» - ταυτίζεται με αυτό των νέων Μηχανολόγων Μηχανικών για αειφορία και πράσινη ανάπτυξη.