Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική απέκτησε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) στην ελαφρόπετρα

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, απέκτησε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) στην ελαφρόπετρα, θέτοντας για ακόμη μια φορά τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπόρο στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς αποτελεί επίσης την πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που διαθέτει Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει στα Εργοστάσιά του στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας.

Πιο συγκεκριμένα, το EPD είναι σύμφωνο με τα ISO 14025 και EN 15804 και επαληθεύεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, ενώ δημοσιεύεται στο πιο ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα, το International EPD System. Για τη σύνταξη του EPD στην ελαφρόπετρα, εκπονήθηκε μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assesment), τα αποτελέσματα της οποίας αποδεικνύουν ότι η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ αποτελεί τη βέλτιστη λύση για αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ιδιαίτερα για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτιρίων (π.χ. LEED, BREAM).

Η επαληθευμένη αυτή δήλωση αντικατοπτρίζει το όραμα της ΛΑΒΑ για τον "πράσινο" μετασχηματισμό του βιομηχανικού κλάδου και τη διαχρονική συνεισφορά και προσήλωσή της στην αειφόρο ανάπτυξη.

Με αυτή την πρωτοβουλία, επιτυγχάνουμε όχι μόνο να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις διαρκώς εξελισσόμενες και πλέον απαιτητικές ανάγκες των πελατών μας, αλλά και να επιταχύνουμε την μετάβαση σε ένα πιο αειφόρο μέλλον για όλους.

Image
241497667_2088496587955815_4248952416662192439_n.jpeg