Δουλεύοντας στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ

Θέσεις Εργασίας

Εργοδηγός Συντήρησης (Αττική)

 

Αναζητούμε Εργοδηγό Συντήρησης με πτυχίο μηχανολογίας και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για τις Μονάδες Σκυροδέματος στην περιοχή της Αττικής.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Εργοδηγού Συντήρησης, με τον κωδικό ΕΣΣΑ24, πατώντας ΕΔΩ.

Mechanical Maintenance Supervisor (Αττική)

 

Αναζητούμε Mechanical Maintenance Supervisor με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και περισσότερα από 3 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για τη Μονάδα Σκυροδέματος στο Γέρακα.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Mechanical Maintenance Supervisor, με τον κωδικό MMSA24, πατώντας ΕΔΩ.

Capex Projects Supervisor (Αττική)

 

Αναζητούμε Capex Projects Supervisor με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή  πολιτικού μηχανικού και περισσότερα από 3 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για το τεχνικό τμήμα στην περιοχή της Αττικής.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Capex Projects Supervisor, με τον κωδικό CPSA24, πατώντας ΕΔΩ.

Electrical Maintenance Supervisor (Αττική)

 

Αναζητούμε Electrical Maintenance Supervisor με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και περισσότερα  από 3  έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για την Μονάδα Σκυροδέματος στο Γέρακα.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Electrical Maintenance Supervisor, με τον κωδικό EMSA24, πατώντας ΕΔΩ.

Επιθεωρητής Μηχανολογικής Συντήρησης (Βόλος)

 

Αναζητούμε Επιθεωρητή Μηχανολογικής Συντήρησης με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε τμήμα συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον για το Εργοστάσιο Βόλου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Επιθεωρητή Μηχανολογικής Συντήρησης, με τον κωδικό INSPVOL24, πατώντας ΕΔΩ.

Ηλεκτρολόγος - Εγκαταστάτης Μονάδας (Κόρινθος)

 

Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο - Εγκαταστάτη Μονάδας με άδεια Α' ειδικότητας ηλεκτρολόγου και 3 - 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για την Εγκατάσταση Κορίνθου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Ηλεκτρολόγου - Εγκαταστάτη Μονάδας (Κόρινθος), με τον κωδικό ΗΕΜΚ24, πατώντας ΕΔΩ.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Αττική)

 

Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και περισσότερα από 2 έτη εμπειρίας για τις Εγκαταστασεις μας στη Φυλή και το Κορωπί.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με τον κωδικό EEWR24, πατώντας ΕΔΩ.

Μηχανολόγος Μηχανικός (Αττική)

 

Αναζητούμε Μηχανολόγο Μηχανικό με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για τις Εγκαταστάσεις μας στη Φυλή και το Κορωπί.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού , με τον κωδικό MEWR24, πατώντας ΕΔΩ.

Communications Officer (Αττική)

 

Αναζητούμε Communications Officer με πτυχίο στον τομέα της επικοινωνίας ή της διοίκησης επιχειρήσεων και 1-3 έτη ανάλογης εμπειρίας, για τα Κεντρικά μας Γραφεία.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Communications Officer, με τον κωδικό COHO24, πατώντας ΕΔΩ.

Τεχνικοί Ελέγχου Λειτουργίας Μονάδας (Βόλος)

 

Αναζητούμε Τεχνικούς Ελέγχου Λειτουργίας Μονάδας με πτυχίο μηχανικού και περισσότερα από 3 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για το Εργοστάσιο Βόλου.

Στείλε βιογραφικό για τις θέσεις των Τεχνικών Ελέγχου Λειτουργίας Μονάδας, με τον κωδικό TELMVOL24, πατώντας ΕΔΩ.

Accounts Payable Accountant (Αττική) 

 

Αναζητούμε Accounts Payable Accountant με πτυχίο οικονομικών και περισσότερα από 3 έτη εμπειρίας για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Λυκόβρυση.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Accounts Payable Accountant, με τον κωδικό APHO524, πατώντας ΕΔΩ.

Tax Accountant (Αττική) 

 

Αναζητούμε Tax Accountant με πτυχίο οικονομικών ή λογιστικής και περισσότερα από 2 έτη εμπειρίας για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Λυκόβρυση.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Tax Accountant, με τον κωδικό TAHO524, πατώντας ΕΔΩ.

Μηχανικός Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αττική)

 

Αναζητούμε Μηχανικό Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης με πτυχίο χημικού μηχανικού ή μηχανικού περιβάλλοντος και περισσότερα από 3 έτη εμπειρίας για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Λυκόβρυση.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Μηχανικού Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τον κωδικό ENV0524, πατώντας ΕΔΩ.

Μηχανολόγος Μηχανικός (Βόλος)

 

Αναζητούμε Μηχανολόγο Μηχανικό με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για το Εργοστάσιο Βόλου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού, με τον κωδικό MEVOL24, πατώντας ΕΔΩ.

Μηχανικός Διεργασιών (Βόλος)

 

Αναζητούμε Μηχανικό Διεργασιών με πτυχίο χημικού μηχανικού και 1-2 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για το Εργοστάσιο Βόλου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση Μηχανικού Διεργασιών, με τον κωδικό PEVOL24, πατώντας ΕΔΩ.

Μηχανολόγος Μηχανικός Νέων Έργων & Capex (Μηλάκι)

 

Αναζητούμε Μηχανολόγο Μηχανικό Νέων Έργων & Capex με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για το Εργοστάσιο Μηλακίου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού Νέων Έργων & Capex, με τον κωδικό MEMI24, πατώντας ΕΔΩ.

Πολιτικός Μηχανικός Νέων Έργων & Capex (Αττική)

 

Αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό Νέων Έργων & Capex με πτυχίο πολιτικού μηχανικού και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών για τα Κεντρικά μας γραφεία στη Λυκόβρυση.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Νέων Έργων & Capex, με τον κωδικό CEHO24, πατώντας ΕΔΩ.

Πολιτικός Μηχανικός Νέων Έργων & Capex (Βόλος)

 

Αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό Νέων Έργων & Capex με πτυχίο πολιτικού μηχανικού και περισσότερα από 5 έτη εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών για το Εργοστάσιο Βόλου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού Νέων Έργων & Capex, με τον κωδικό CEVOL24, πατώντας ΕΔΩ.

Συντονιστής Μονάδας Σκυροδέματος (Κως)

 

Αναζητούμε Συντονιστή Μονάδας Σκυροδέματος με πτυχίο μηχανικού και εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε βιομηχανικό περιβάλλον για τη Μονάδα Σκυροδέματος στην Κω.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Συντονιστή Μονάδας Σκυροδέματος (Κως), με τον κωδικό ΚΩΣ23, πατώντας ΕΔΩ.

Μηχανικό Επίβλεψης Κατασκευαστικών Έργων (Αττική)

 

Αναζητούμε Μηχανικό Επίβλεψης Κατασκευαστικών Έργων με πτυχίο πολιτικού μηχανικού και 3 έως 5 έτη εμπειρίας σε κατασκευαστικά έργα για τις Μονάδες Σκυροδέματος στην περιοχή της Αττικής.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Μηχανικού Επίβλεψης Κατασκευαστικών Έργων (Αττική), με τον κωδικό ΜΕΚΕ23, πατώντας ΕΔΩ.

Electrical Engineer (Μηλάκι)

 

Αναζητούμε Electrical Engineer με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και 3 έως 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για το Εργοστάσιο Μηλακίου.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Electrical Engineer (Μηλάκι), με τον κωδικό ELENG23, πατώντας ΕΔΩ.

Εργοδηγός Παραγωγής & Συντήρησης (Αττική)

 

Αναζητούμε Εργοδηγό Παραγωγής & Συντήρησης με πτυχίο Μηχανολόγου και 3 έως 5 έτη εμπειρίας σε βιομηχανικό περιβάλλον για τις Μονάδες Σκυροδέματος στην περιοχή της Αττικής.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Εργοδηγού Παραγωγής & Συντήρησης (Αττική), με τον κωδικό ΕΠΣ23, πατώντας ΕΔΩ.

Χειριστής Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος (Αττική)

 

Αναζητούμε Χειριστή Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος με εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον και γνώση χρήσης Η/Υ για μονάδα σκυροδέματος στην περιοχή της Αττικής.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Χειριστή Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος (Αττική), με τον κωδικό ΧΜΠΣ22, πατώντας ΕΔΩ.

Χειριστής Γραμμής Παραγωγής Σκυροδέματος - Τεχνίτης (Κως)

 

Αναζητούμε Χειριστή Γραμμής Παραγωγής Σκυροδέματος - Τεχνίτη με ειδίκευση στην μηχανολογία, επαγγελματική άδεια και εμπειρία σε μονάδα παραγωγής για τις Μονάδες Σκυροδέματος στην περιοχή της Κω.

Στείλε βιογραφικό για τη θέση του Χειριστή Γραμμής Παραγωγής Σκυροδέματος - Τεχνίτη, με τον κωδικό ΚΩΣ22, πατώντας ΕΔΩ.

 
internship-lafarge.jpg
Πρακτική Άσκηση!

 

Είσαι τελειόφοιτος ΤΕΙ στο τμήμα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής; Τώρα μπορείς να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου και να αποκτήσεις πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Holcim, παγκόσμιου ηγέτη στα δομικά υλικά.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ