"ΧΤΙΖΟΥΜΕ Μαζί" Newsletter #2

 
Χτίζουμε τον κόσμο μας πιο "πράσινο" με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact

Χτίζουμε τον κόσμο μας πιο "πράσινο" με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact

Εμπλουτίζουμε το "πράσινο" προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact και προσφέρουμε στην αγορά τη βέλτιστη λύση για κάθε αειφόρο κατασκευαστικό έργο.

 
Δεσμευόμαστε για ένα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Δεσμευόμαστε για ένα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μέσα από τη νέα πλατφόρμα heracles-footprint.gr, μοιραζόμαστε το όραμά μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τις στοχευμένες δράσεις μας, με σκοπό να ενδυναμώνουμε συνεχώς τον άνθρωπο, να ενισχύουμε την κοινωνία και να προστατεύουμε το περιβάλλον.

 
Δημιουργούμε το απροσδόκητο με τα Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge

Δημιουργούμε το απροσδόκητο με τα Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge

Έμπνευση χωρίς όρια. Δημιουργία δίχως περιορισμούς. Αποτέλεσμα που διαμορφώνει νέες τάσεις. Αυτό είναι το τρίπτυχο που καθορίζει τα Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge: Agilia, Artevia, Hydromedia και Ultra.

 
Παίρνουμε "MASTER" στις αειφόρες κατασκευές!

Παίρνουμε "MASTER" στις αειφόρες κατασκευές!

Τo «Φυσικά Δυνατό» MASTER FLOOR του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με βάση την ελαφρόπετρα ήρθε για να καλύψει κάθε ανάγκη για πιο «πράσινο» ελαφροσκυρόδεμα πλήρωσης.