"ΧΤΙΖΟΥΜΕ Μαζί" Newsletter #2

Εμπλουτίζουμε το "πράσινο" προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact και προσφέρουμε στην αγορά τη βέλτιστη λύση για κάθε αειφόρο κατασκευαστικό έργο.

Μέσα από τη νέα πλατφόρμα heracles-footprint.gr, μοιραζόμαστε το όραμά μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τις στοχευμένες δράσεις μας, με σκοπό να ενδυναμώνουμε συνεχώς τον άνθρωπο, να ενισχύουμε την κοινωνία και να προστατεύουμε το περιβάλλον.

Έμπνευση χωρίς όρια. Δημιουργία δίχως περιορισμούς. Αποτέλεσμα που διαμορφώνει νέες τάσεις. Αυτό είναι το τρίπτυχο που καθορίζει τα Ειδικά Σκυροδέματα της Lafarge: Agilia, Artevia, Hydromedia και Ultra.

Τo «Φυσικά Δυνατό» MASTER FLOOR του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με βάση την ελαφρόπετρα ήρθε για να καλύψει κάθε ανάγκη για πιο «πράσινο» ελαφροσκυρόδεμα πλήρωσης.