Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινιάζει τη λειτουργία συστήματος συνεχούς δειγματοληψίας απαερίων περιστροφικής καμίνου

 

Μία πρωτοβουλία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ ως υπεύθυνου και ενεργού πολίτη

 

Με ευθύνη και σεβασμό προς το περιβάλλον,  την τοπική κοινωνία του Βόλου και τις αρχές του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινιάζει τη λειτουργία συστήματος συνεχούς δειγματοληψίας απαερίων περιστροφικής καμίνου, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των αέριων εκπομπών του  για τυχόν περιεκτικότητά τους σε διοξίνες και φουράνια.

Με διαχρονική δέσμευση να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τόσο στη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, όσο και στην ενημέρωση των  κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και  εγκαθιστά στο εργοστάσιο του Βόλου το διεθνώς αναγνωρισμένο Dioxin Monitoring System, του Αυστριακού οίκου Monitoring Systems GmbH, το μοναδικό παγκοσμίως σύστημα που εκπληρώνει πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου μέτρησης διοξινών (ΕΝ 1948-1) περί συνεχούς δειγματοληψίας.

Το σύστημα αποτελείται από 1 Μονάδα Δειγματοληψίας, 2 Δειγματοφορείς Τιτανίου και 1 Μονάδα Ελέγχου. Η Μονάδα Δειγματοληψίας είναι μόνιμα εγκατεστημένη στην καμινάδα του περιστροφικού κλιβάνου, και διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, συνεχή δειγματοληψία των απαερίων καύσης. Τα δείγματα αποστέλλονται  σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια. Το Dioxin Monitoring System  λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας (MCERTS, EPA Method 23A-US EPA Environmental Technology Verification Program ETV).

Ο Διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο, κ. Μιχάλης Βλάχος, ανέφερε σχετικά «Με την εγκατάσταση του Dioxin Monitoring System, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη διαρκή δέσμευση του να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η εγκατάσταση του συστήματος αυτού έρχεται να προστεθεί στις δράσεις και πρωτοβουλίες μας για υπεύθυνη και  συνεχή ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες ξεκίνησαν  με την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr, μέσω της οποίας παρέχεται σε η δυνατότητα  σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί εύκολα και γρήγορα την εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου».

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, την υλοποίηση δράσεων για τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο, η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, αποτελεί πρότυπο για την Ελληνική & Διεθνή Βιομηχανία. Παράγει 7 είδη τσιμέντου και από τις εγκαταστάσεις του διακινούνται επιπλέον κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά, τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, ενώ για περισσότερα από 90 χρόνια συνεισφέρει ουσιαστικά στη στήριξη και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας του Βόλου.

 

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.

Σχετικά με τη LafargeHolcim

Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  Κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com

Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim

Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com