Οδηγούμε την ταχύτερη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές

Ο Όμιλος παίρνει το προβάδισμα στην προσπάθεια για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος

Χτίζουμε Μαζί το δρόμο για ένα πιο "πράσινο" μέλλον! Με προσήλωση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ γίνεται η πρώτη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα που αποκτά Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει στα Εργοστάσιά του στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας.

Ο Όμιλος πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παραμένοντας απόλυτα συνεπής στους στόχους αειφορίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά και εκδίδει Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων σύμφωνες με τα ISO 14025 και EN 15804. Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις είναι επαληθευμένες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και δημοσιευμένες στο πιο ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα, το International EPD System.

Για τη σύνταξη των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων, εκπονήθηκε μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assessment) η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο το αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας του Εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής και μεταφοράς των πρώτων υλών και καυσίμων στο Εργοστάσιο. Ως αποτέλεσμα, εκδόθηκαν Περιβαλλοντικές Δηλώσεις για τα προϊόντα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ:

Πρόκειται για βέλτιστες λύσεις για αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτηρίων (π.χ LEED, BREEAM)

Image
untitled_design_8.gif