«Ένας άθλος ακόμα» για ένα καλύτερο μέλλον για όλους

Χτίζουμε Μαζί ένα βιώσιμο αύριο με πράξεις

Με οδηγό τη δέσμευσή του να θέτει τα θεμέλια για ένα πιο αειφόρο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ σχεδίασε και εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα» (enasathlosakoma.gr). Στόχο έχει την αποτύπωση του οράματός του για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την τακτική ενημέρωση και τη διάδραση με το κοινό αναφορικά με τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιεί στους τομείς προτεραιότητάς του.

Αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον το Χτίζουμε Μαζί, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εμπνέεται από τους καθημερινούς αγώνες όλων μας για την υγεία, την κοινωνία, την παιδεία και το περιβάλλον και στηρίζει κάθε μικρό ή μεγαλύτερο άθλο. Κάνει πράξη τη δέσμευσή του να συνεισφέρει σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την κοινωνία, προστατεύει το περιβάλλον, στηρίζει τα όνειρα των νέων, φροντίζει τις ευάλωτες ομάδες και ενδυναμώνει τη δημόσια υγεία.

Μέσα από τη νέα πλατφόρμα enasathlosakoma.gr  ο επισκέπτης γίνεται κοινωνός των «άθλων» που στηρίζει για τον άνθρωπο και το περιβάλλον με άξονα τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, η ιστοσελίδα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό, καθώς προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να μοιραστεί τη γνώμη του για κάθε άθλο που στηρίζει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ακόμη και να προτείνει νέους.

Ανακαλύψτε τη νέα πλατφόρμα και μάθετε περισσότερα για τους τρόπους με τους οποίους ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στέκεται στο πλευρό όλων των Ελλήνων σε κάθε «μικρό και μεγάλο άθλο» εδώ και 110 χρόνια enasathlosakoma.gr.