Έργα & Εφαρμογές

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα. Μετράμε ήδη περισσότερα από 100 χρόνια στην ελληνική αγορά και έχουμε συμμετάσχει στα σπουδαιότερα έργα της χώρας, εφαρμόζοντας πάντα βέλτιστες πρακτικές.
Το σήμερα μας βρίσκει «πιο δυνατούς» με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του Ομίλου Holcim.

Συνδυάζουμε την εμπειρία 100 χρόνων στην Ελληνική αγορά με την τεχνογνωσία του ομίλου Holcim στα δομικά υλικά και δίνουμε δυναμικά το παρόν σε κορυφαία έργα ανάπτυξης του τόπου μας.

Η εμπιστοσύνη στο όνομα ΗΡΑΚΛΗΣ επιβεβαιώνεται με την διαρκή μας παρουσία σε έργα οικιστικής ανάπτυξης, μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Δημιουργούμε λύσεις για έργα μεγάλου εύρους όπως είναι τα εμπορικά κέντρα

Δημιουργούμε εγκαταστάσεις που σκοπό έχουν να προωθήσουν την τουριστική επιχειρηματικότητα της Ελλάδας.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει ισχυρή παρουσία σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.