Φράγμα Αποσελέμη

Το Φράγμα Αποσελέμη βρίσκεται περίπου 35 χλμ ανατολικά από το Ηράκλειο στην Κρήτη.

28.11.2017
 

Με ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 27,3 εκατ.μ3 , το φράγμα αποσκοπεί να βελτιώσει την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, με πληθυσμό περίπου 264.000 κατοίκους και περίπου 126.000 τουρίστες.

Πρόκειται για χωμάτινο φράγμα ύψους 61 μέτρων και μήκους 660 μέτρων για την κατασκευή του οποίου προμηθεύσαμε συνολικά 50 χιλιάδες μ3σκυροδέματος.