Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας

05.02.2018
Την προμήθεια τσιμέντου για την κατασκευή της νέας Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, του μεγαλύτερου – υπό κατασκευή – κτιριακού έργου στην Ελλάδα για το 2017 αναλάβαμε, μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Περιλαμβάνει έργα που αφορούν σε εξωτερικό και εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αλλά και κτιριακές εγκαταστάσεις. Συνολικά στο συγκρότημα που αφορά στο χώρο διδασκαλίας θα υπάρχουν: 15 αίθουσες διδασκαλίας, 13 αίθουσες εργαστηρίων, 2 αίθουσες εργαστηρίων υπολογιστών, 2 αμφιθέατρα διδασκαλίας και 3 αίθουσες σεμιναρίων.

Ειδικότερα, το κτίριο Διοίκησης αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα πάνω από το έδαφος με συνολική επιφάνεια 5.376,98 μ2 και ένα επίπεδο υπογείου συνολικής επιφάνειας 2.187,85 μ2. Το κτιριακό συγκρότημα εκπαίδευσης αποτελείται από ένα κτίριο υποδοχής και γραφείων και δύο όμοια κτίρια με χώρους εργαστηρίων και διδασκαλίας. Το κτίριο υποδοχής και γραφείων έχει συνολική επιφάνεια των υπέργειων ορόφων 3.171,23 μ2 και του υπογείου περί τα 711,27 μ2. Τα κτίρια εργαστηρίων και διδασκαλίας αποτελούνται από δύο επίπεδα και είναι όμοια μεταξύ τους με τη συνολική επιφάνεια των υπέργειων ορόφων να υπολογίζεται σε 8.024,22 μ2 και του υπογείου σε 4.252,01 μ2. Το συνολικό μικτό εμβαδόν υπέργειων κτιρίων υπολογίζεται στα 16.572,43 μ2 και των υπογείων σε 7.151,13 μ2.