Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

05.02.2018
Αποτελεί κατασκευαστικό και τεχνικό επίτευγμα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας και φέρει τις πρώτες ύλες από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Περιλαμβάνει την Εθνι­κή Λυρική Σκηνή, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος έκτασης 210.000 τε­τραγωνικών μέτρων.

Η Lafarge Beton ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στην ανάγκη τροφοδοσίας σκυροδεμάτων κάθε κατη­γορίας, προσθέτοντας έτσι στα έργα της ένα κτίριο σταθμό για τη χώρα. Περισσότερα από 90.000 μ3 σκυροδέματος από τις μονάδες μας στην Αττική χρησιμοποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2016 σε όλες τις φάσεις της κατασκευής του έργου δίνοντας λύσεις στις προ­κλήσεις του μεγέθους, του αυστηρού χρονοδιαγράμ­ματος αλλά και των υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εμφανή σκυροδέματα του έργου, τα οποία είναι όλα έγχυτα insitu, θεωρούνται από τα πλέον επιτυχημένα διεθνώς και ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα στο Whitney Museum της Νέας Υόρκης.