Φράγμα Αποσελέμη

28.11.2017
Το Φράγμα Αποσελέμη βρίσκεται περίπου 35 χλμ ανατολικά από το Ηράκλειο στην Κρήτη.

Με ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 27,3 εκατ.μ3 , το φράγμα αποσκοπεί να βελτιώσει την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, με πληθυσμό περίπου 264.000 κατοίκους και περίπου 126.000 τουρίστες.

Πρόκειται για χωμάτινο φράγμα ύψους 61 μέτρων και μήκους 660 μέτρων για την κατασκευή του οποίου προμηθεύσαμε συνολικά 50 χιλιάδες μ3σκυροδέματος.