Σχολικές εγκαταστάσεις Κρήτη

Το κτίριο που στεγάζει τα 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι ένα από τα πιο παλιά και ιστορικά σχολεία στο κέντρο της πόλης.

28.11.2017
 

 Το 2014 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση και ανακατασκευή του κτιρίου, δημιουργώντας σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις.Οι εργασίες αποκατάστασης συμπεριλάμβαναν τη στατική ενίσχυση του υφιστάμενου κτιρίου, την ανακατασκευή της τοιχοποιίας, καθώς επίσης και την κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των μαθητών.Για το έργο προμηθεύσαμε λύσεις σκυροδέματος UltraTM, ενώ χρησιμοποιούμε Artevia® Desactive για τα πεζοδρόμια.