Σήραγγα των Τεμπών

05.02.2018
Ένα έργο πνοής για τους ελληνικούς αυτοκινητό­δρομους, η Μεγάλη Σήραγγα των Τεμπών, ολο­κληρώθηκε πρόσφατα με τη σφραγίδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη Οδική Σή­ραγγα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, για την κατασκευή της οποίας προμηθεύσαμε  480.000 τόνους τσιμέντου. Το μέγεθος, οι υψηλές απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου απαιτούσαν τη συνεργασία, την υποστήριξη και τις βέλτιστες πρακτικές μίας εταιρίας με ηγετική παρουσία στον κλάδο των δομικών υλικών και με σημαντική  τεχνογνωσία στο σκυρόδεμα, όπως ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ειδικότερα, ο νέος κλειστός αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει 3 Σήραγγες, η μεσαία από τις οποίες είναι η Μεγάλη Σήραγγα Τεμπών. Η Σήραγγα διαθέτει δύο κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε κλάδος μήκους 6 χι­λιομέτρων, διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ.

Με το νέο δρόμο ενισχύεται σημαντικά η ασφάλεια μετακίνησης, ενώ μειώνεται κατά 20 λεπτά ο χρόνος διέλευσης